Haziran Enflasyon Rakamlari Aciklandi

Haziran Enflasyon Rakamlari Aciklandi


Enflasyon rakamları Haziran ayında da çift hanedeki seyrini sürdürdü verileri Türkiye İstatistik kurum'a açıkladı buna göre Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde on iki nokta altmış iki arttı.Aylık bazda artış ise yüzde bir nokta on üç oldu.Enflasyon sepetinde yer alan dört yüz on sekiz maddeden iki yüz doksan'ında fiyat artışı yaşandı yetmiş bir maddede ise fiyat düştü.En yüksek fiyat artışı sırasıyla yüzde dört nokta kırk dokuz'la Ulaştırma yüzde iki nokta seksen üç'le lokanta ve oteller.Yüzde iki nokta kırk beş'te eğlence ve.Kültür oldu en fazla artış ise binde yetmiş de konut ve binde seksen yedi ile alkollü içecekler ve tütünde yaşandı fiyatı düşen tek ana grup.Yüzde bir nokta altmış'ta gıda ve alkolsüz içecekler.Haziran ayı rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu memur ve memur emeklisi yüzde bir nokta yetmiş beş enflasyon farkı.Bağ Kur ve SSK emeklileri ise yüzde beş nokta yetmiş beş maaş zammı alacak.Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin üç yüz otuz beş liraya en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin altı yüz yirmi yedi liraya en düşük Çiftçi emeklisinin aylığı ise bin beş yüz otuz dört bir'e yükseldi.